TR | EN
hisar-logo-pizwk4o7duv5nvhg6u69302j617xf9c7olz5398xds

DERİ ÜRETİMİ

Deri üretimi komplike bir süreçtir ve çeşitli aşamalardan oluşur.

ÇİFT GÖVDELİ PERVANE

Deri fabrikalarının atık suları içerdiği kimyasal maddelerden dolayı karmaşık yapıya sahiptirler.

DERİCİLİK TERİMLERİ

Açkı Yapma: Derilerin liflerinin ve çapının açılmasını,

YAŞ İŞLENTİ VE MAKİNALARIMIZ

Yaş işlenti; uygun şartlarda muhafazası sağlanmış derinin...

“Deri makinalarında dünya standardı”

Sosyal Medyada Biz!