TR | EN

Dericilik Terimleri

A

Açkı Yapma:

Derilerin liflerinin ve çapının açılmasını,

Asorti:

Derilerin kalitesi, cinsi, büyüklüğü, kalınlığı istenilen mamul deri tipi gibi özelliklerine göre sınıflandırılmasını,

B

Badana Yapma:

Küçükbaş hayvan derilerinin yüzeyindeki kılın alınması için kirecin derinin alt yüzüne sürülmesi işlemini,

Banyo Suyu:

Derilerin içinde işlem gördüğü suyu,

Bazifikason:

Deri tabaklama aşamasında, bir sonraki işleme hazırlık olarak, asit-baz dengesinin sağlanması işlemini,

Bitim İşlemleri / Finisaj:

Derinin kullanım özelliklerini, kullanım süresini ve kalitesini arttıran son işlemi,

Bome:

Sudaki tuz miktarını,

Budama / Pıtrak Alma:

Derinin kullanılmayan parçalarını keserek ayıklamayı,

D

Depikle:

Koruma amaçlı pikle yapılan derilere uygulanan pikleyi çözme işlemini,

E

Etleme / Kavelata Yapma:

Ham derinin et yüzeyinde kalmış olan yağ parçalarının kavelata makinesi ile alınmasını,

F

Fiksasyon / Bağlama:

Deriye uygulanan retanaj, boya ve yağlama işlemlerinin kimyasal ve fiziksel olarak deriye bağlanmasını sağlamayı,

Fiziksel Yumuşatma / Patpat / İskefe:

Deriyi istenilen yumuşaklığa getirmek için makine yardımıyla yapılan fiziksel yumuşatma işlemini,

G

Gergi / Çakım / Çivileme:

Deri yüzeyini düzeltme, fazla esnemesini engelleme ve deri yüzeyinin düzeltilmesi ile form kazandırılması işlemlerini,

H

HamDeri:

Hayvanlardan yüzülerek elde edildikten sonra salamura işlemlerinden  başka  bir işlem görmemiş derilere verilen ismi,

I-İ

Islatma / Yumuşatma:

Konservasyon sonucu kaybettiği suyu geri kazandırmak, temizlemek amacı ile deri ve postların havuz, dolap, pervanelerde bekletilmesini,

İstifleme / Sehpalama:

Derilerin üst üste uygun şekilde konarak bekletilmesini,

İşlenti:

Ham deriyi işleme aşamalarını,

K

Kesit Kontrolü:

İşlenti aşamasında derinin kesitinin PH ve optik kontrolünü,

Kireç Giderme:

Kireçleme sonrası deride kalan kireç artıklarının deriden uzaklaştırılmasını,

Kireçleme:

Derideki kılların kimyasal işlemle giderilmesini,

Konservasyon:

Derinin bozulmadan uzun süre depolanması için tuz, hava, güneş etkisi ile içinde bulunan su miktarının azaltılarak bekletilmesi,

Kuru Taş:

İşlenmiş derilerin kalınlıklarının standart hale getirilmesi için kuru taş makinesi ile ayarlanmasını,

Kuru / Mekanik İşlem:

Yaş işlemlerden geçen ham derinin kurutulması ve bitim işlemlerine hazır hale gelmesi için yapılan kurutma işlemleri sürecini,

N

Nötralizasyon:

Boyama, yağlama ve retenaj maddelerinin deri içine daha iyi nüfuz etmesi için yapılan asit-baz dengeleme işlemini,

Ö

Ölçü Makinesi:

Derinin boyutlarını/yüzey alanını ölçmeye yarayan makineyi,

P

Penetrasyon:

Kullanılan malzemelerin, nüfuziyetini/bağlanmasını,

pH Kontrolü:

Asit, baz derecesinin kontrolünü,

Pikle / Piklaj:

Tabaklama öncesi asit ortamda derinin tabaklamaya hazırlanmasını,

Polisaj:

Derinin doğal parlaklığını ortaya çıkarma işlemini,

Pres:

İşlenmiş deriyi düzgünleştirmek, değişik desenler vermek ve verilen malzemeleri deri içine bağlama/penetre ettirmek için yapılan işlemi,

R

Retenaj:

Deriye yeni özellikler kazandırmak için yapılan ikinci tabaklama işlemini,

S

Sama:

Özel enzimler yardımı ile deriyi tabaklamaya hazırlamak ve deriye elastikiyet kazandırmak hava alma özelliği kazandırmak için yapılan işlemi,

T

Tabaklama:

Bozulabilir haldeki derinin çeşitli tabaklama maddeleri ile fiziksel ve kimyasal işlemler uygulanarak dayanıklı hale getirilmesi işlemini,

Tarama:

Kürk-süet derilerin yüzeyindeki tüyleri açmak için derilere uygulanan işlemi,

Tavlama / Kuru Dolap:

İşlenmiş derilerin yumuşatılması/nem kazandırılması işlemini,

Toz Alma:

Zımparalama işleminden sonra deriden çıkan toz ve parçacıklarının temizlenmesini,

Tıraş:

Derinin istenilen kalınlığa getirilmesini,

Y

Yağ Giderme:

Derinin homojen olmayan ve bozulabilen doğal yağlarını özel kimyasallarla deriden uzaklaştırma işlemini,

Yağlama:

Derinin yumuşak, düzgün bir yapı alması için çeşitli yağlar ile yapılan işlemi,

Yarma:

Cinsine ve kullanım amacına göre derinin, yarma makinesinde ayrılması işlemini,

Yaş İşlenti / Sulu İşlenti:

Tabaklama öncesi, tabaklama ve tabaklama sonrası deriye uygulanan yaş/sulu aşamaların tümünü,

Yıkama:

Deri işlenti aşamalarında kullanılan fazla malzemenin arıtılmasını,

Z

Zımpara:

Deri kalınlığını ayarlamak ve yüzey düzgünlüğünü sağlamak için yapılan işlemini,

Zig:

İşlenmiş, yüzeyi düz hayvan derisini, ifade eder.

“Deri makinalarında dünya standardı”

Sosyal Medyada Biz!